אמירים

תכנית "אמירים" – תכנית  לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ולפיתוח תרבות של מצוינות בביה"ס. 

מטרות התכנית

 

  • להעמיד בפני התלמידים המצטיינים אתגרים ומשימות המאפשרים ליכולותיהם הגבוהות ולנטיותיהם האישיות, לבוא לידי ביטוי.
  • להכשירם לצרוך מידע חדש באופן יעיל וביקורתי.
  • לחזק מיומנויות שתאפשרנה  לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ומובילים.